Krzysiek P. 26.11.2003 16:02

Nurtuje mnie jedna sprawa:Czy słowa o zbliżaniu sie końca świata z Ewangeli Sw. Łukasza 21:8-17.Odnosza się do Światkow Jehowy. Bo jak oni twierdza są ludem wybranym i to oni Głosza Dobrą Nowinę o Krolestwie Bożym.Czy to oni mają być prześladowani?.

Odpowiedź:

W wierszu 12 napisano, że do owych synagog i więzień ludzie będą wydawani "z powodu mojego imienia". Słowa te wypowiada Jezus, więc chodzi o jego imię. Jak wiadomo Świadkowie Jehowy nie uznają Bóstwa Chrystusa, a większe znaczenie niż nauce Syna Bożego przypisują Staremu Testamentowi... Ten tekst odnosi się więc do wierzących w Chrystusa, czyli chrześcijan.

J.