Justyna_ 15.11.2003 10:20

Czy para zawierając na szybko związek małżeński z powodu zbilzających narodzin dziecka bierze tylko ślub cywilny (bez kościelnego) może liczyć na chrzest w Kościele katolickim ?

Odpowiedź:

Jeśli będziecie wkrótce chcieli wziąć także ślub kościelny, to zapewne proboszcz zgodzi się na chrzest dziecka. Chodzi o to, że dziecku udziela się chrztu ze względu na wiarę rodziców. Związek cywilny bez ślubu koscielnego źle o niej świadczy. Ale jeśli wytłumaczycie, że i koscielny niebawem chcecie wziąć, to w najgorszym wypadku proboszcz przełoży chrzest dziecka do czasu waszego ślubu...

J.