Gaba 12.11.2003 12:07

Czy w kościele katolickim jako dar Ducha Swietego jest uznawana zdolność mówienia nieznanymi , wieloma językami? Czy warto się modlić o dostanie takiego daru? Czy taka modlitwa z niezrozumiałych w sumie słów też jest wartościową?

Odpowiedź:

Kościół katolicki uznaje glosolalię za dar Ducha Świętego. Tak przecież wyraźnie napisano w Piśmie Świętym. Zasady korzystania między innymi z tego daru wyjaśniał już święty Paweł wskazując, że najważniejsza zawsze jest miłość. Proponujemy lekturę 12, 13 i 14 rozdziału Pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. W kontekście daru języków szczególnie ważny jest rozdział 14...
Możesz też zajrzeć na stronę:
http://www.michael.opoka.net.pl/Michael_pliki/Katechezy/Katechezy.htm

J.