P. 11.11.2003 18:42

Proszę o odpowiedź na 3 pytania :
1) jak się umiera?
2) czy można w Polsce poprosić żeby po śmierci człowieka spalono i potem rozsypano prochy np. po górach?
3 gdzie będą po śmierci dusze ludzi nie należących do żadnej religii ale i tak dobrych albo średnio dobrych ?

Dziękuję

Odpowiedź:

1. Żyjący o umieraniu nic do końca pewnego powiedzieć nie mogą. A ci, którzy zmarli, z wiadomych względów o tym nam już nie opowiedzą. Ci, którzy przeżywali stany ekstremalnie bliskie śmierci (śmierć kliniczna, silne niedotlenienie mózgu) mawiają, że może to być nawet dość przyjemne (?!)...
Z obserwacji wiadomo, że jedni umierają w wielkim cierpieniu, inni odchodzą w wyniku gwałtownego wypadku, a jeszcze inni jakby tylko zasypiali... Umieranie nie jest więc zawsze jednakowe. I chyba trudno tu o jakieś uogólnienia...

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783) takie działanie jest niedozwolone...

3. Chrześcijanie wierzą, że wszyscy zmarli, bez wyjątku, trafiają do nieba, czyśćca albo piekła. Wyznając zasadę „poza Kościołem nie ma zbawienia” nie odbierają jednak Bogu możliwości przyjęcia do Siebie tych, którzy, Jego zdaniem, na to „zasługują”.
Ostatni Sobór uczył między innymi, że do Kościoła mogą być przyporządkowani także ci, którzy formalnie do niego nie należą. Jeśli są ludźmi dobrej woli, mogą być przyjęci do szczęśliwej wieczności. Nikt do końca nie wie, jak Pan Bóg osądzi tych, którzy znając Jezusa jednak go odrzucili. Nikt nie wie ile łask otrzymał drugi człowiek. A przecież za to jesteśmy być odpowiedzialni...

O chrześcijańskiej eschatologii (nauce o rzeczach ostatecznych człowieka), a więc także o niebie, czyśćcu i piekle więcej przeczytasz w Katechizmie Kościoła Katolickiego 988 – 1060, a zwłaszcza 103-1037.

Gorąco polecić też można artykuł zawarty na stronie:

http://www.mateusz.pl/ksiazki/js-sd/Js-sd_12.htm
Wiemy, że nie wszyscy lubią teksty pisane przez O. Jacka Salija, ale to wyjątkowe dobre i przystępne wyjaśnienie problematyki...
Jeśli jednak ktoś nie chce czytać jego artykułów, niech zajrzy do innych materiałow. Polecamy te, zawarte na Opoce pod adresami:
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/poza_kosciolem.html
http://www.opoka.org.pl/varia/poradnik/kosciol03.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/wszyscy_zbawieni.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/wiara_w_kosciol.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/dominusiesus_anno1.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/audiencje/ag_12081998.html
http://www.opoka.org.pl/slownik/ltk/extra_ecclesiam.html


J. A.