05.11.2003 16:46

Czy Katolik może przyjmować Komunię u Prawosławnych? A czy może u Greko-Katolików?

Odpowiedź:

Katolik godziwie przyjmuje Komunię tylko od szafarza katolickiego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy czyni to w sytuacji niemożności przyjęcia jej od szafarza katolickiego, dla ważnej przyczyny (np. w obliczu śmierci) i gdy nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu czy indyferentyzmu (Zob. KPK kanon 844 §2).
Nie ma natomiast przeszkód w przyjmowaniu Komunii od szafarza grekokatolickiego. Zachowujemy bowiem pełną jedność z tym Kościołem...

J.