Adam Markowski 05.11.2003 02:35

Dlaczego jeśli co miesiąc każda parafia przesyła określoną sume pieniędzy do Kurii mówi się,ze parafia w Dalikowie jest autonomiczna i sama decyduje o sobie?
Dlaczego nie można zlicytować limuzyn, które są w użytkowaniu biskupów? Kąza kuria ma przeciez majątej ruchomy i nieruchomości?

Odpowiedź:

Każda parafia jest odrębnym podmiotem. Współczesne prawo nie stosuje zasady odpowiedzialnosci zbiorowej.

J.