04.11.2003 20:22

kto to była święta Agnieszka

Odpowiedź:

Było więcej świętych o tym imieniu. Informacje znajdziesz na stronie http://biblia.linia.pl/index.html (Kliknąć w napis po lewej stronie: Święci).

J.