Kamil 04.11.2003 11:13

Proszę, wytłumaczcie mi kilka rzeczy:
1) Kościół jest nieomylny, a kiedyś przeciwników Kościoła zabijano (a to chyba był błąd)
2) Duch Święty wybiera papieży, a kiedyś papieżem była kobieta, a papież musi być kapłanem, a jak kapłanem to i mężczyzną.
3) Dlaczego kobiety nie mogą być kapłankami ?
Proszę nie myśleć że się czepiam, tylko proszę o wytłumaczenie tych kliku rzeczy

Odpowiedź:

1. Kościół jest nieomylny w sprawach wiary i moralności. Nie znaczy to jednak, że jest bezgrzeszny. Zabijanie „przeciwników Kościoła” właśnie tak należy traktować.
2. Legenda o kobiecie-papieżu jest nieprawdziwa. Kiedyś wydawało się, że pomiędzy pontyfikatem jednego a drugiego papieża jest zbyt wielki odstęp czasu. Stąd zrodziła się legenda o papieżu-kobiecie, Potem okazało się, że pomylono daty...
3. Kościół nie wyświęca na kapłanów kobiety, gdyż taka jest jego Tradycja. Kieruje się w tym względzie działaniem samego Jezusa, który do grona 12 Apostołów nie wybrał kobiety, mimo iż należały do grona Jego uczniów. To one w końcu były pierwszymi świadkami zmartwychwstania...

J.