krystyna 03.11.2003 12:12

Czy do Polskiej Rady Ekumenicznej nalezy Kosciół Katolicki???Jesli nie to dlaczego???

Odpowiedź:

Kościół katolicki nie należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. Nie należy także do Światowej Rady Kościołów. Powodem takiej decyzji jest zapewne brak zgody na wszystkie punkty statutu tych organizacji. Zobowiązania trzeba traktować na serio, a nie tylko przyjmować je pro forma...
Mimo iż Kościół katolicki nie należy do wymienionych organizacji z wieloma ich członkami od lat prowadzi mniej lub bardziej owocny dialog ekumeniczny. W ostatnich latach wielkim wydarzeniem było podpisanie przez katolików i ewangelików wspólnej deklaracji na temat usprawiedliwienia, a także przyjęcie w Polsce dokumentu na temat wzajemnego uznania sakramentu chrztu...

WAM.