krzysiek 06.10.2003 15:42

gdzie znajduja sie najstarsze rekopisy poszczególnych ksiag pisma sw?pozdrawiam.ps.prosze przeslac odpowiedz na e-maila.

Odpowiedź:

Najważniejsze rękopisy Nowego Testamentu, to:

Kodeks Watykański (B) – Biblioteka Watykańska
Kodeks Synajski (S lub Alef) - British Museum
Kodeks Aleksandryjski (A) - British Museum
Kodeks Bezy (D) – Uniwersytet w Cambridge

Znacznie bardziej obszerną listę znajdziesz w wydaniach krytycznych Nowego Testamentu, np. w Novum, Testamentum Graece, red. K. Aland, M. Black, C.M. Martini, B. M. Metzger, A Wikgren, Stuttgart 1988. Sprawa jest niezmiernie skomplikowana, gdyż oprócz całych ksiąg często mamy do czynienia z mniejszymi fragmentami.

Najstarsze rękopisy hebrajskie Starego Testamentu to te odnalezione w Qumran. Przechowywane są w muzeach jerozolimskich. Do tego czasu, najstarszymi większymi były:
Codex Cairensis – własność gminy Karaimskiej w Kairze
Codex Petropolitanus – Biblioteka w Petersburgu
Codex Aleppensis, Muzeum Ben Zwi w Jerozolimie
Codex Leningradensis, Biblioteka w Petersburgu.