Asia Napieraj 05.10.2003 19:47

Co to są sakramentalia i czym się różnią od sakramentów?

Odpowiedź:

Definicję zarówno sakramentów jak i sakramentaliów znajdziesz na naszej stronie. Kliknij TUTAJ
Nieco bardziej skomplikowanie przedstawiono sprawę w słowniku Opoki. Kliknij TUTAJ

W Katechizmie Kościoła Katolickiego o sakramentach napisano miedzy innymi:(1131):

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

Zaś o sakramentaliach napisano (1667)
"Święta Matka Kościół ustanowił sakramentalia. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia"

Na czym polega różnica między nimi?
1. Można powiedzieć, że sakramety są z ustanowienia Jezusa. Sakramentalia są ustanowione przez Kościół.
2. Sakramenty dają łaskę, bo sam Jezus obiecał, że będzie w tych znakach obecny i ją da. Sakramentalia dają ją (łaskę) dzięki modlitwie Kościoła.

J.