anka 01.10.2003 13:23

czy są jakieś dokumenty wydane przez Kościół dotyczące aniołów, skąd w ogóle wiemy że mamy Aniołów Stróżów?

Odpowiedź:

Istnienie Aniołów jest prawdą biblijną. NIe jest to jakaś prawda fundamentalna dla naszej wiary. Nikt też w zasadzie jej nie kwestionuje, stąd i nie ma bardziej znaczących dokumentów na ten temat. O Aniołach stróżach - choć nie są tak nazwani - w Katechizmie Kościoła Katolickiego (336) czytamy:

Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. "Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia". Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy - przez wiarę - w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu.

Autorzy Katechizmu powołują się przy tym na teksty biblijne (Mt 18, 10; Łk 16,22, Ps 34,8; Ps 91, 10-13; Hi 33, 23-24; Za 1,12; Tb 12,12. Wypowiedż ujęta w cudzysłów to fragment wypowiedzi jednego z Ojców Kościoła, Bazylego Wielkiego...

J.