09.09.2003 03:30

kim byla swieta Paulina?

Odpowiedź:

Z książki "Twoje imię"
"Święte noszące to imię nie są liczne. W wykazach spotykamy zaledwie cztery Pauliny. Jedną z nich krótko tu przedstawimy:
Paulina, męczennica z Rzymu. Wspominana jest w starożytnych martyrologiach pod dniem 6 czerwca ** razem z męczennikiem Artemiuszem, z Kandydą itd. Mamy również inne wiarogodne świadectwa jej wczesnego kultu. Wiążą się one z via Aurelia, gdzie została widocznie pochowana. Podejrzana natomiast wydaje się Passio ss. Marcellini et Petri, która historię tych ostatnich męczenników łączy z historią Artemiusza i Pauliny. Zresztą czas powstania i wiarogodność tego utworu nie zostały ustalone. Badacze nie wykluczają jednak podanych w nim więzów pokrewieństwa łączących męczenników. Tak więc nasza Paulina była może żoną Artemiusza i matką Kandydy".

red.