Julia 08.09.2003 14:09

Zetknęłam się z takim określeniem,że Jezus jest Alfą i Omegą...co to znaczy??

Odpowiedź:

Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Wyrażenie to znaczy, że Jezus jest początkiem i końcem: świata, historii, ludzkiego życia. Mówiąc inaczej, jest po prostu wszystkim...

W Ap 1,8 czytamy: „Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący”.

J.