Andrzej 07.09.2003 20:30

Wiem,że pytam o tajemnicę nieprawości, ale pewnie wiecie więcej niż ja , więc... dlaczego szatan zgrzeszył, wiem, że sam z własnej woli, z pychy i zazdrości (ale , w jaki sposób w nim to się zrodziło? Nie miał nikogo gorszego nad sobą, jak my jego), i w ogóle co Kościól podaje, ale jak widząc Miłość mógł wpaść na swój pomysł i dlaczego z wolności Bóg wyprowadził możliwość zła. Napiszcie , proszę , o sposobie , w jaki szatan zgrzeszył ( ktoś kiedyś np. mówił, że szatan był tak zaabsorbowany sobą, że jakby oddalił się od Boga przez zaniedbanie , inny że aniołowie przed wyborem nie widzieli w pełni jeszcze Boga - nie wiem, czy to są katolickie "hipotezy" ).

Odpowiedź:

Ludzie zawsze chyba ciekawi byli jak rozwikłać problem istnienia złych duchów. Niestety, zdani jesteśmy tylko na bardziej lub mniej prawdopodobne domysły. Po prostu tego nie wiemy. Kościół więc nie wypowiada się na ani na temat przyczyn odejścia szatana, ani sposobu, w jaki zgrzeszył.
Hipotezy, które przedstawiasz nie są więc nauką Kościoła, a tylko domysłami. Dodajmy jeszcze, że istnieje koncepcja, według której szatan zgrzeszył z powodu człowieka; był zazdrosny o jego pozycję u Boga. Ale to też tylko domniemania...

J.