Pytająca 05.09.2003 20:12

W Biblii jest napisane, że Adam i Ewa mieli trzech synów. Skąd w takim razie wzięli się pozostali ludzie? Czy pierwotni mieli córki, a w Piśmie Św. poprostu pominięto ich narodziny?

Odpowiedź:

Biblia nie jest kroniką ludzkości. Jedenaście pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju to gatunek literacki zbliżony raczej do mitu, niż historycznego opowiadania. Autorowi chodziło w nim o ukazanie pochodzenia człowieka, jego godności, powodów istnienia zła w świecie, a nie podanie ludzkiej genealogii. Historia z dziećmi Adama i Ewy miała pokazać, że zło pierwszych rodziców przelało się na całą ludzkość Nie pisząc o ich córkach zapewne miał nadzieję, że jego wypowiedzi nie potraktujemy dosłownie...

J.