Maciek 05.09.2003 19:55

Dlaczego mówimy:ile razy ten chleb spożywamy 'i' pijemy z tego kielicha, gdy nie pijemy z kielicha? Wiem,że krew jest w Hostii, ale czy to nie zostawia pola do dowolnego interpretowania tekstów?

Odpowiedź:

Przytoczony przez Ciebie tekst jest parafrazą 1 Kor 11,26: „Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie”.
Co najmniej jedna osoba na Eucharystii spożywa Krew Chrystusa. Świadomość, że jesteśmy wspólnotą upoważnia nas do przytoczonego przez Ciebie stwierdzenia. Warto dodać, że Kościół coraz szerzej otwiera przed wiernymi możliwość przyjmowania komunii pod dwiema postaciami...

J.