12.08.2003 17:53

Chciałbym otrzymać jaśniejszą odp. na pytanie z 9.08 dot. Dziejów 24:15. Bo tyle co napisaliście to się już sam domyśliłem. Mianowicie gdzie beda żyli ci co powstana z martwych, i kiedy to nastapi

Odpowiedź:

W przytoczonym tekście św. Paweł o tym nie wspomina. Z tekstów biblijnych wiemy, że mamy żyć z Bogiem w niebie. W Katechizmie Kościoła Katolickiego (1023-1924) czytamy tak:
Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go "takim, jakim jest" (1 J 3, 2), twarzą w twarz:
Powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia Bożego dusze wszystkich świętych... i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, jeśli w chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania... albo jeśliby wówczas miały w sobie coś do oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci... jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i przed Sądem Ostatecznym, od chwili Wniebowstąpienia Zbawiciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa, były, są i będą w niebie, w Królestwie i w raju niebieskim z Chrystusem, dołączone do wspólnoty aniołów i świętych. Po męce i śmierci Pana Jezusa Chrystusa oglądały i oglądają Istotę Bożą widzeniem intuicyjnym, a także twarzą w twarz, bez pośrednictwa żadnego stworzenia.
To doskonałe życie z Trójcą Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi świętymi, jest nazywane "niebem". Niebo jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia.

Przytoczony tekst wskazuje, że „niebo” w ujęciu teologii katolickiej to nie tyle miejsce, ale raczej stanem. Stąd na pytanie „gdzie” nie da się zbyt precyzyjnie odpowiedzieć...
Zmartwychwstanie ma nastąpić "w dniu ostatecznym" (J 6, 39-40.44.54; 11,24) "na końcu świata" (1 Tes 4,16)... Daty tego dnia oczywiście nie znamy...

J.