Piotr Wierzchowski 05.08.2003 19:19

Bóg mówi do nas: "Jam jest Pan, Bóg twój..."
My odpowiadamy: "Tyś Królem jest...". Świtujemy niedzielę Chrystusa Króla. Matka Boża jest Królową Polski. Kimże więc jest Król w naszym polskim języku. Król jest władcą na wzór władcy Franków Karola Wielkego. Jest więc potężny władca, Karol Wielki, władca o wątpliwej moralności, jest tym, którego imię nosi Bóg Abrahama i Izaaka, w Trójcy Jdyny, Prawdziwy. Czy to jest właściwe imię Boga? Czy mamy ść za wzorem tych, którzy takm imieniem nazwali Stwórcę Niba i Ziemi?

Odpowiedź:

Bóg królem jest nazywany w Biblii, np. Lb 23, 21; 1 Sm 8,7; Ps 5,3; Ps 10, 16; Ps 22, 29; Ps 24, 7-10, Ps 29, 10; Ps 44,5; Ps 45, 7; Ps, 47,3.7-8; Ps 74, 12 itd, a w Nowym Testamencie, gdzie Jezus ciągle naucza o królestwie np. Mt 6,33; Mt 20, 21; Mt 25, 40; Mt 26, 29; J 18,36-37; 1 Kor 15, 24 itd....

Przecież nawet w modlitwie Ojcze nasz prosimy: "Przyjdź królestwo Twoje"...

J.