04.08.2003 22:39

mam pytanko- dlaczego w ewangelii św. Mateusza i Marka jest napisane że złoczyńcy ukrzyżowani z Jezusem lżyli Go (obydwaj) a w ewangelii św.Lukasza jest opowieść o dobrym łotrze?= czy to się nie przeczy?

Odpowiedź:

Takich różnic (ale i podobieństw) w Ewangeliach znaleźć można więcej. Związane jest to z tzw. problemem synoptycznym. Nie sposób wyjaśnić go w paru zdaniach. Można za to dla ilustracji problemu zajrzeć pod adres:
http://wiem.onet.pl/wiem/0013da.html
albo
http://www.mamre.niedziela.pl/Biblia/NT-Ew-Zrodla.rtf ,
a jeszcze lepiej zajrzeć do katolickich wydań Pisma Świętego, w których przed księgami biblijnymi zamieszczono odpowiednie wstępy (katolickich, gdyż protestanci zazwyczaj żadnych wstępów do ksiąg biblijnych w swoich wydaniach nie umieszczają).

Ewangelie nie zostały spisane zaraz po śmierci Jezusa. Dobra Nowina najpierw była przekazywana ustnie. Pierwszą z Ewangelii (Marka) spisano zapewne w 60 latach pierwszego stulecia, a ostatnia, Jana, powstała być może dopiero na początku drugiego wieku (oczywiście naukowcy nie są co do tych dat zgodni; o problemie można przeczytać we wspomnianych już wstępach do ksiąg biblijnych). Różnice występujące w poszczególnych Ewangeliach tłumaczy się pochodzeniem z różnych tradycji, od różnych świadków. Z biegiem czasu drobne szczegóły mogły też ulec zatarciu. Podobnie zresztą dzisiaj: dwaj świadkowie tego samego wydarzenia nie zawsze widzą to samo. A taki trwający parę chwil epizod mógł przez niektórych pozostać niezauważony...
Chrześcijanie od samego początku znając te rozbieżności nie zdecydowali się na ujednolicenie tekstu, a uszanowali każdą z tradycji, każdą traktując z należnym jej szacunkiem...

J.