04.08.2003 21:05

Czy osoba świecka może sama przygotować rozważania do drogi krzyżowej i wykorzystać je publicznie. Załóżmy że nie widzi ona w tym herezji i nie ma zamiaru ich głosić.
2. Słyszałem że są niebezpieczne skutki skrupulanctwa Jakie?

Odpowiedź:

1. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by tak zrobić. Jeśli ktoś boi się, że coś napisze nie tak, może napisane przez siebie rozważania dać wcześniej księdzu do przeczytania...

2. Ksiądz Olejnik w swoim podręczniku teologii moralnej pisze, iż sumienie takie stanowi dla dotkniętego nim źródło udręki; wyczerpuje go fizycznie i psychicznie, hamuje postęp wewnętrzny, bo odbiera odwagę do pracy nad sobą a niekiedy nawet ochotę do życia. Autor ten słusznie twierdzi, że jest to stan nienormalny i chorobliwy...

J.