Jacek 04.08.2003 14:11

Czy do chirurga należy ocena motywacji pacjenta poddania się operacji plastycznej i czy w związku z tym, takiemu chirurgowi dokonującemu operacji plastycznej pacjenta, który wybrał ten zabieg z czystej próżnościpróżności, można przypisać grzech?

Odpowiedź:

W sumie dość trudno na to pytanie odpowiedzieć. Trudno bowiem, aby lekarz decydował za pacjenta. Z drugiej strony możliwa jest sytuacja, gdy lekarz nic nie robi, by owego człowieka nakłonić do zmiany decyzji, gdyż czerpie z tego zyski...

J.