ania 13.07.2003 09:48

czym różni się stanowisko wikariusza od stanowiska rezydenta w danej parafii?

Odpowiedź:

Wiary w parafii pracuje (to jego zajęcie), rezydent tylko mieszka i ewentualnie w duszpasterstwie parafii pomaga...

J.