j. 09.07.2003 12:41

Na czym polega posługa diakonatu stałego kto może zostać takim diakonem i jakie musi spełnić warunki? Czym różni się diakonat stały od święceń diakonatu udzielanych przed święceniami kapłańskimi?

Odpowiedź: