stan 06.07.2003 21:58

Czy Odnowa w Duchu Świętym działająca w Raciborzu oderwała się od Kościoła i powinna być uznana jako sekta?

Odpowiedź:

Trudno nam na ten temat udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Według naszej wiedzy sprawa dotąd nie została do końca wyjaśniona. Proponujemy na razie zawiesić osąd...

J.