kamma 06.07.2003 14:36

Czy i w jakich okolicznościach małżonkowie, którzy mają ślub kościelny mogą ponowić przysięgę małżeńską?

Odpowiedź:

Wydaje nam się, że pytającej raczej chodzi o tzw. odnowienie przysięgi małżeńskiej. Praktykuje się ów zwyczaj z okazji okrągłych rocznic ślubu, rekolekcji itp. Chodzi o to, by małżonkowie na nowo uświadomili sobie treść i wagę złożonej przysięgi i tym gorliwiej starali się ją wypełniać.

J.