K 04.07.2003 03:56

Jeżeli nie pamięta się dokładnie ilości i częstotliwości popełnionych grzechów, czy można powiedzieć na spowiedzi np. "wiele razy", czy nie jest to zbyt ogólne? Czy po odbytej spowiedzi generalnej i kilku "bieżących" trzeba wyznawać przypomniane okoliczności grzechów sprzed spowiedzi generalnej? Dziękuję.

Odpowiedź:

1. Skoro spowiednik uznał określenie „wiele razy” za wystarczająco jasne (nie dopytywał się) to znaczy, że można było tak powiedzieć. Spowiedź jest ważna.
2. Czy okoliczności te zmieniały w istotny sposób kwalifikację czynu? Czy czyniły z grzechu lekkiego ciężki? Gdyby tak było zapewne pamiętałbyś (pamiętałabyś) o tym. W taki razie nie ma najmniejszej potrzeby wracać do grzechów popełnionych przed spowiedzią generalną i zapewne także do tych, popełnionych przed ostatnią spowiedzią. W sakramencie pokuty zyskujemy odpuszczenie grzechów dzięki Bożemu miłosierdziu, a nie doskonałości w ich wyznawaniu... Co innego, gdyby ktoś celowo coś istotnego pominął...

J.