n.n. 03.07.2003 13:32

czy w Polsce istnieje diakonat stały? czy po wejściu do Uni E. coś zmieni się w tym kierunku?

Odpowiedź:

Decyzję, aby wprowadzić w Polsce instytucję stałego diakonatu Episkopat Polski podjął w 2001 roku. Sprawa jest cały czas w toku. Do czasu wyświęcenia pierwszych stałych diakonów trzeba jeszcze trochę poczekać.
W tej kwestii można zajrzeć na strony:
http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/092001/04.html
http://www.katolik.pl/kosciol/15.php3

J.