s.d. 02.07.2003 14:57

Interesują mnie cenniki - opłaty semesrtalne i wpisowe wszystkich wyższych uczelni teologicznych w Polsce o kierunku katechetycznym wiem tylko tyle że każda uczelnia ma to jakoś narzuone albo ustalone przez rektora

Odpowiedź:

Proszę podać konkretny rejon Polski, który Cię interesuje. Wtedy postaramy się zdobyć potrzebną Ci informację.