10.06.2003 07:00

Proszę o:
a) Spis Kościołów Chrześcijańskich
b) Spis Kościołów uznających Ojca Świętego

Odpowiedź:

Proszę wybaczyć, ale nie jesteśmy w stanie spełnić pierwszej z próśb. Na świecie jest tyle Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, że nie sposób je wymienić. Niektóre z nich mają po kilkudziesięciu – kilkuset członków. Gdybyśmy chcieli wymienić tylko większe Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie zawsze wikłamy się w trudność, jaką jest ustalenie, czy daną grupę można czy nie nazywać Kościołem...
Ogólnie rzecz biorąc chrześcijanie są podzieleni na trzy odłamy: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Papieża uznaje cały Kościół katolicki (łącznie z Kościołami będącymi z nim w Unii, np. w Polsce tzw. grekokatolicy). Pozostałe nie. To chyba najlepsza odpowiedź. Dodajmy, że katolicy stanowią zdecydowanie największą grupę chrześcijan... Możesz to sprawdzić pod adresem:
http://www.misin.pl/biblioteka/stat.htm

J.