ewa 08.06.2003 14:44

jaki to jest grzech ciężki? Wiem, że o grzechu takim mówimy gdy nastepuje zerwanie więzi z Bogiem, ale co to znaczy? obojętnie w jaki sposób zgrzeszę to nie czuję nigdy że zerwałam swoją więź z Bogiem

Odpowiedź:

Właściwie nasze odczucie, że zerwaliśmy więź z Bogiem (albo jego brak) nie grają tu żadnej roli. Naszą wiarę budujemy bowiem nie na zmiennych odczuciach, ale Bożym Słowie. Grzech ciężki popełnia człowiek łamiący Boże prawo świadomie, dobrowolnie i w ważnej sprawie. Jeśli taki czyn, (także słowo, myśl albo zaniedbanie) miało miejsce, to mówimy o zerwaniu przez grzech przyjaźni z Bogiem.

J.