rwa 04.06.2003 12:07

Ksiądz który porzucił kapłaństwo i związał się z kobietą cudzołoży?
Czy może wziąć slub kościelny?
Czy ksiądz może odmówić chrztu dziecku zrodzonemu z tego związku?
Czy może ten "juz nie ksiądz" ochrzcić własne dziecko - bo księdzem się jest juz zawsze?
czy do końca życia nie będzie mógł korzysta c z sakramentów św , bo jesli bedzie związany z matką swojego dziecka to jakie postanowienie poprawy?

Odpowiedź:

Celibat jest wymogiem Kościoła i nie wynika z przykazania Bożego. Kościół więc może zwalniać z obowiązku jego zachowania. Jeśli ksiądz porzucając swoje kapłaństwo takie zwolnienie otrzyma (ze Stolicy Apostolskiej), to może ważnie zawrzeć związek małżeński, a więc także trwając w tym związku przystępować do sakramentów.
W sytuacji, gdy o takie zwolnienie się nie starał lub go nie otrzymał, trwa w związku niesakramentalnym z wszystkimi tego konsekwencjami (nie może przystępować do sakramentów).
Nie ma natomiast problemów z ochrzczeniem dziecka zrodzonego w takim związku. Jeśli rodzice deklarują chrześcijańskie wychowanie dziecka to ich osobisty problem nie wpływa na decyzję o chrzcie. Co innego, gdyby takiego wychowania nie gwarantowali...
Poza niebezpieczeństwem śmierci sakramentu chrztu nie powinno się udzielać bez wiedzy miejscowego proboszcza. Tak więc nie powinien robić tego także ów ksiądz. W niebezpieczeństwie śmierci może ochrzcić każdy człowiek, np. pielęgniarka w szpitalu. Byle użył wody i słów: „ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

J.