04.06.2003 11:50

Czy różnego rodzaju występki dorosłych ale nie usamodzielnionych dzieci, grzechy,odstepstwa od wiary rzutuja na ich rodziców ?

Odpowiedź:

Rodzice na pewno boleśnie takie grzechy czy odstępstwa od wiary odczuwają. W tym sensie rzutują one na nich. Czy są za czyny swoich dzieci odpowiedzialni? Każdy człowiek decyduje o swoim życiu sam. Można sobie robić wyrzuty, że czegoś się w wychowaniu nie dopilnowało, ale nie można przerzucać na siebie odpowiedzialności za wybory innych, zwłaszcza dorosłych. A ludzie, którzy próbują czasami obarczać nas winą za swoje decyzje są po prostu podli...

J.