Sła 09.04.2003 14:50

jak oceniać bluzgi w stronę Boga po śmierci męża/ Z bólu/

Odpowiedź:

O bluźnierstwie mowa jest w 2148 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego. Przytoczmy go w całości.

Bluźnierstwo sprzeciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu. Polega ono na wypowiadaniu przeciw Bogu - wewnętrznie lub zewnętrznie - słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mówieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w słowach, na nadużywaniu imienia Bożego. Św. Jakub piętnuje tych, którzy "bluźnią zaszczytnemu Imieniu (Jezusa), które wypowiedziano nad (nimi)" (Jk 2, 7). Zakaz bluźnierstwa rozciąga się także na słowa przeciw Kościołowi Chrystusa, świętym lub rzeczom świętym. Bluźniercze jest również nadużywanie imienia Bożego w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub wydawania na śmierć. Nadużywanie imienia Bożego w celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucanie religii.
Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem ciężkim.


Prawdą jest, że czasami cierpienie może wciskać w usta człowiecze bluźnierstwo. Ale nie powinniśmy się temu poddawać. Przecież wystarczy Mu powiedzieć, że tego cierpienia nie rozumiemy; wystarczy pytać dlaczego. Powinniśmy prosić o zrozumienie, błagać o ukojenie
Nie trzeba zaraz oskarżać Boga i miotać na niego obelgi. Skoro tyle dobrego od Niego otrzymaliśmy (np. życie, zdolności, zdrowie) to trzeba przyjąć i cierpienie.... A ono zawsze ma jakiś sens...

Jak zapisano w KKK bluźnierstwo jest grzechem ciężkim. Ocenę bluźniercy pozostawmy jednak Bogu...

J.