lektor 03.04.2003 22:40

Na jakiej podstawie Kościół odrzuca apokryfy jako pisma nienapisane pod natchnieniem Ducha Świętego?

Odpowiedź:

Lepiej zapytać, na jakiej podstawie Kościół przyjął, że niektóre księgi zostały pod natchnieniem Ducha Świętego napisane. Trzeba jednak zwrócić tu uwagę na fakt istnienia dwóch części Pisma Świętego: Starego i Nowego Testamentu. Jako natchnione księgi Starego testamentu Kościół przyjął te, którymi posługiwała się greckojęzyczna diaspora żydowska, a więc te, które znajdowały się w Septuagincie (greckim tłumaczeniu Starego Testamentu – LXX). Odrzucił natomiast wszystkie inne.
Jako Nowy Testament Kościół przyjął te księgi, które od początku cieszyły się w całym Kościele wielkim autorytetem i które powszechnie uważano za godne czytania w czasie zgromadzeń liturgicznych (co nie znaczy, że co do niektórych z dziś przyjmowanych ksiąg nie istniały wątpliwości). Odrzucił natomiast te księgi, które powszechnie uważano za mniej wartościowe, albo nawet szkodliwe dla chrześcijan. Ważne było tutaj przekonanie o starożytności owych ksiąg i o pochodzeniu od Apostołów (lub ich uczniów). Tak więc Kościół uznał za natchnione te księgi, które były zgodne z jego nauczaniem...
Ocena innych ksiąg zależała od ich treści. Jedne z nich (np. Pasterz Hermasa) były uznawane za wartościowe pozycje literatury chrześcijańskiej. Inne można było uznać za ludowe podania i baśnie, zaspokajające ciekawość ludzką w kwestii np. dzieciństwa Jezusa. Jeszcze inne były wprost niezgodne z nauczaniem Kościoła. Na swój użytek pisali je różni heretycy (np. gnostycy).

W całej sprawie widać wielką rolę Tradycji Kościoła. To ona była miernikiem ortodoksji, czyli poprawnego nauczania w kwestiach wiary...

Gdyby próbować odpowiadać wprost na zadane przez Ciebie pytanie, musielibyśmy powiedzieć, że nie każda książka, którą człowiek napisał o Jezusie godna jest tego, by być Pismem Świętym. Ludzie miewają wielką fantazję i wypisują czasami straszne głupstwa...

J.