MK 22.02.2003 15:44

Proszę napisać coś o Błogosławionej Sancji. Słyszałam, że można sie do Niej modlić w sprawach młodzieży; uchronienie od złego towarzystwa, o dobra nauke.Czy można się do Błogosławionej Sancji modlić słowami Ojcze Nasz i Zdrowas Mario.

Odpowiedź:

Na temat siostry Sancji napisano już bardzo dużo. Proponujemy odwiedzić strony:
http://www.diecezja.krakow.pl/wdr/materialy/pomoce_d/siostra_szymkowiak.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_sancja_szymkowiak.html
http://www.tygodnik.com.pl/pielgrzymka%20I/przychodniak.html
http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/102002/07.html
http://www.nowagazetapraska.zigzag.pl/str/tekst482.html

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prosić bł. Sancję Szymkowiak o uchronienie od złego towarzystwa czy dobre wyniki w nauce. Według naszych informacji sporo młodych osób tak robi, widząc w niej orędowniczkę w sprawach ludzi młodych. Proszę jednak nie prosić jej słowami modlitwy „Ojcze nasz” czy „Zdrowaś Maryjo”. To przecież modlitwy do Boga Ojca i do Maryi. Nie można ich traktować jako magicznego zaklęcia...

J.