chyba_uzależniona 04.02.2003 15:13

Czy masturbacja może nie być grzechem ciężkim? Jeśli tak, to kiedy, czy można mówić o uzależnieniu i czy to znosi wagę tego grzechu?

Odpowiedź:

Masturbacja może nie byc grzechem ciężkim. Jest bardzo dużo okoliczności, które decydują o tym, czy konkretny przypadek masturbacji jest grzechem ciężkim czy nie. Jednak doprowadzenie się do uzależnienia z pewnością nim jest.