Poszukiwacz 30.12.2002 18:55

<i> Pytanie z 29 XII przeniesione ze starego serwisu </i>
Wiele osób spotkało się z obcowaniem zmarłych na ziemi, a przecież kościół uczy, że po śmierci idziemy przed sąd Boży - czyli opuszczamy ziemię ?!

Odpowiedź:

Wierzymy w świętych obcowanie. Ta wiara to przekonanie, że ci, którzy już osiągnęli szczęście wieczne mogą za nami orędować, a my możemy ich o tą modlitwę prosić. Wierzymy też, że my sami prosić możemy Boga za tymi, którzy zmarli. Przypuszczamy, że dusze zmarłych rzeczywiście mogą nam czasami chcieć coś zakomunikować. Wcale natomiast nie jesteśmy pewni, czy można rzeczywiście ducha zobaczyć. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że człowiek do czasu zmartwychwstania pozostanie istotą duchową. To dusza ludzka jest nieśmiertelna. Po śmierci człowiek wcale więc nie musi przenosić się na jakąś inną planetę, jak sugerowałaby to wątpliwość pytającego...

Przy okazji: stwierdzenie o obcowaniu ze zmarłymi na ziemi stoi w sprzeczności z tym, co w poprzednim pytaniu napisałeś o reinkarnacji...

M.