wg chronologii historii 03.02.2022 18:19

Szczęść Boże.

Znalazłem w Internecie przygotowany plan rocznego czytania Pisma Świętego na 365 dni, według chronologii wydarzeń, historii Biblijnej w czasie – nie według tematów ani nie według czasu napisania ksiąg, ale właśnie wg chronologii samych wydarzeń biblijnych w czasie. Jest to w języku angielskim w postaci planu na 365 dni od „Blue Letter Bible”. Obejmuje Stary Testament i Nowy Testament. Jest to tak szczegółowo podzielone, że przykładowo, jeśli chcemy zachować chronologię historii biblijnej, to proponuje ta tabela, aby:

- 106 dnia czytać: Psalm 56, następnie Psalm 120, 140 i 141 i 142
- 107 dnia czytać: 1 Samuela 25-27
- 108 dnia czytać: Psalm 17, 35, 54, 63

a z kolei:

- 230 dnia czytać: Jeremiasza 38-40, następnie Psalm 74, 79
- 231 dnia czytać: 2 Królewska 24-25, a następnie 2 Kronik 36
- 232 dnia czytać: tylko całą Księgę Habakuka

Cała tabelka znajduje się w pliku PDF pod tym linkiem:
https://www.blueletterbible.org/assets/pdf/dbrp/1yr_chronologicalplan.pdf

W tytule napisano:

“Daily Bible Reading Program. Chronological Plan. 1-Year Plan. These readings are compiled according to recent historical research, taking into account the order in which the recorded events actually occurred. This is a fantastic plan to follow if you wish to add historical context to your reading of the Bible. If the schedule provided is followed, the entire Bible will be read in one calendar year.”

Co odpowiadający uważa o takim niesamowitym ułożeniu całej Biblii, wg chronologii historii wydarzeń w czasie? To niesamowite, że idąc za tym podziałem, w poszczególne dni jest się prowadzonym w różne miejsca Biblii, aby wg treści – czasem nawet w konkretnym obszarze rozdziałów – być prowadzonym później do innego miejsca, innej księgi i konkretnej jej części. Wg tego tytułu, który jest na początku tego całego podziału, jest w języku angielskim napisane, że jest to podział „ustalony zgodnie z najnowszymi odkryciami historycznymi, zgodnie z kolejnością zajścia wydarzeń” – które są w Biblii opisane, po kolei.

Czy uważa odpowiadający, że ten podział jest bardzo dobry, i na podstawie dobrych odkryć historycznych?

I czy może być pożyteczne czytanie w tak zaproponowanej kolejności całej Biblii, jako - dzięki temu - jakby takiego wielkiego chronologicznego ciągu opowieści historii biblijnej w czasie?

Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

Pomysł ciekawy, może być. Tylko zdaje się to strona protestancka. Nie widzę tam niektórych ksiąg Starego Testamentu, np. Ksiąg Machabejskich....

Kanon katolicki i protestancki różnią się między sobą jeśli chodzi o księgi Starego Testamentu. Protestanci przyjęli kanon w takiej postaci, w jakiej przyjmują go współcześni Żydzi. Katolicy i prawosławni (w tym drugim przypadku to bardziej skomplikowane) przyjęli kanon Starego Testamentu tak, jak został przedstawiony w najstarszym tłumaczeniu tych ksiąg na grecki, w Septuagincie. Dodajmy: tłumaczeniu dokonanym jeszcze przed narodzeniem Jezusa, a używanym przez Żydów mieszkających w diasporze czyli poza Palestyną. Zresztą część z tych ksiąg pewnie czytana była i w Palestynie, tyle że Żydzi, po klęsce powstania przeciw Rzymowi, ustalając swój kanon po prostu do kanonu ich nie przyjęli. To księgi, które dotrwały do naszych czasów tylko w języku greckim, choć być może dla części z nich oryginalnym był jednak hebrajski, tyle że takie rękopisy nie dotrwały do naszych czasów. Przynajmniej do połowy XX wieku nie były znane... Dodajmy: dopóki nie znajdzie się rękopisów trudno wyrokować, w jakim języku powstałą księga. Bo często nie wiadomo, czy hebraizmy w tekście to wynik tłumaczenia, czy sposobu myślenia autora księgi...

Które to Księgi? Ano obie Machabejskie, Mądrości, Mądrości Syracha, Tobiasza, Judyty i Barucha oraz tzw List Jeremiasza (w wydaniach dołączany czasem do jego księgi albo Księgi Barucha) i fragmenty paru innych. Nie jest to jakiś wielki problem, choć, trzeba przyznać, właśnie w 2 Księdze Machabejskiej znajduje się najmocniejsze w Biblii potwierdzenie prawdy o czyśćcu...

A poza tym... Metoda  czytania proponowana na tej stronie na pewno jest ciekawa. Choć pewnie naukowcy sprzeczaliby się, czy faktycznie zawsze zgodna z biblijna chronologią. Chodzi o datowanie psalmów, datę powstania ksiąg prorockich. No i dość często jest tak, że księga opowiadająca o jakichś czasach powstała później; co więcej wydarzenia w niej opisane zostały zreinterpretowane przez późniejszego autora. Tak jest na przykład z Pięcioksięgiem... Ale mnie się pomysł podoba :)

J.