Feliks 02.09.2021 16:39

Jakie są kryteria klasyfikacji danej księgi do apokryfów lub kanonu Pisma Świętego? Czy jest możliwe, że jeszcze kilku ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego nie odkryliśmy?

Odpowiedź:

Nie, nie jest to możliwe. Wszystkie księgi napisane pod natchnieniem Ducha Świętego mamy w kanonie Pisma Świętego.

Co do ksiąg Starego Testamentu nie było jakiegoś specjalnego kryterium. Po prostu przejęto te księgi, których używali Żydzi. Żydzi mieszkający w diasporze i posługujący się językiem greckim, a więc i greckim tłumaczeniem ST, Septuagintą. Stąd jest on nieco szerszy niż kanon przyjęty dziś w judaizmie.

Co do Nowego Testamentu... "Katolicki komentarz biblijny” wymienia trzy takie kryteria:
a) apostolskie pochodzenie pisma (rzeczywiste czy domniemane); czyli że księga pochodziła od któregoś z apostołów lub jego bezpośredniego ucznia.
b) powaga Kościołów lokalnych, które dane pismo przechowały
c) zgodność z zasadami wiary (przekazywanymi przez Tradycję ustną).

W praktyce o kanoniczności decydowało często publiczne czytanie danej księgi w Kościele, a o odrzuceniu posługiwanie się nią przez heretyków, którzy na jej podstawie uzasadniali swoje tezy...

Znamy dziś całkiem sporo ciekawych ksiąg z czasów pierwotnego Kościoła. Nie będących apokryfami, ale nie spełniających też tych kryteriów. Są znane, czasem publikowane (czasem, bo nie ma zbyt chętnych do lektury) ale nie uważamy ich za część Pisma Świętego. A apokryfy...

Znamy ich całkiem sporo. Ale nie spełniały powyższych kryteriów. Nie stał za nimi żaden lokalny Kościół, pojawiały się albo trochę "znikąd", nagle odkryte, albo ich apostolskie pochodzenie budziło zbyt poważne wątpliwości. Część z nich zawiera przy tym naukę niezgodną z tym, co znamy z ksiąg Pisma Świętego, z Tradycja, a część jest zbyt legendarna, zbyt ubarwiona, by traktować je jako źródło dla wiary. 

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg