MBTM 10.11.2020 16:35

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,

Mam pytanie odnośnie Listu do Tytusa, Paweł pisze w nim że biskup powinien przestrzegać niezawodnej wykładni nauki, aby przekazywać zdrową naukę. Co oznacza w tym przypadku "niezawodna wykładnia"?, czy to jest termin tożsamy z oficjalną nauką Kościoła Katolickiego?. Czy to przestroga przed tym o czym mówi Biblia, że Pismo Swięte nie jest przeznaczone do indywidualnego rozstrzygania?. Dobrze to rozumiem?. Dziękuję, z Panem Bogiem.

Odpowiedź:

List św. Pawła do Tytusa powstał, gdy nie było podziału na taki czy inny Kościół. Owszem, bywały podziały, ale akurat nie takie, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj.

Wskazanie to należy rozumieć jako nakaz trzymania się tradycji Apostołów; nauki Ewangelii tak, jak była głoszona od początku, bez powoływania się na jakieś nowe światła, nowe objawienia, niezgodne z tym czego uczyli Apostołowie. Siłą rzeczy w tamtych czasach było to dość trudne. Nie było przecież jeszcze Nowego Testamentu w tym sensie, jakim mamy go dzisiaj. Nie było orzeczeń soborów, katechizmów itd. W tym wypadku Tytus mógł odwołać się do nauki św. Pawła. Najważniejsze kontrowersje jakie budziła jego nauka - mocne otwarcie się na pogan, odrzucenie konieczności skrupulatnego przestrzegania przepisów prawa Mojżeszowego - zostały przez Apostołów uznane za zgodne z Tradycją na tzw. Soborze Jerozolimskim. Możemy o nim przeczytać w Dziejach Apostolskich...

J.

 

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg