Gość 10.09.2020 15:29

Czy katolik ma obowiązek pod groźbą grzechu robić znak krzyża przed kościołem, przydrożnym krzyżem lub figurką i przed posiłkiem?

Odpowiedź:

Nie. Katolik ma się modlić i oddawać Bogu cześć. Ma oddawać Bogu siebie i wszystkie swoje sprawy. Myślenie że ma to robić, bo inaczej będzie miał grzech, jest moim zdaniem z gruntu niedobre. Bo znaczyłoby to, że katolik wcale nie musi czcić Boga, wcale nie musi dbać o to, by być z Nim w relacji, byle zachowywał pewne zewnętrzne obyczaje, czynił pewne niewiele dla niego znaczące gesty. A tak nie jest.

Módl się więc z pobożności, nie ze strachu przed grzechem.

J.