XD 02.09.2020 17:28

Gdzie w Bibli jest napisane że nie chodzenie do kościoła co tydzień to grzech?

Odpowiedź:

Nakaz uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii jest nakazem Kościoła. Zachętę do nieopuszczania jej znajdujemy w Liście do Hebrajczyków: "Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień" (Hbr 10,25). Ważniejsze jednak w tym kontekście jest to, co powiedział Jezus do Piotra: że co zwiąże na ziemi, będzie związane z niebie. To danie prawa do wydawania tego rodzaju rozporządzeń...

J.