RSTW 30.04.2020 11:27

Czy ksiądz który jest w stanie grzechu ciężkiego może spowiadać? Jeśli nie to wtedy spowiedź jest nieważna?
I podobnie z mszą. Jeśli ksiądz byłby w stanie grzechu ciężkiego to czy msza byłaby ważna? Czy chleb przemieniłby się w Cialo Jezusa?

Odpowiedź:

Tak. I jedno i drugie. Ksiądz sprawujący sakramenty w stanie grzechu ciężkiego sprawuje je niegodnie (czyli zaciąga kolejny grzech), ale ważnie. Sakramenty to źródła Bożej łaski w najbardziej dosłownym tych słów znaczeniu. To, co w nich otrzymujemy nie zależy od dyspozycji sprawującego sakramenty, ale od Boga. W chrześcijańskiej starożytności, przy sporze dotyczącym ważności chrztu ukuto formułę, która chyba najlepiej oddaje istotę rzeczy: "Czy Piotr chrzci, czy Judasz chrzci, zawsze Chrystus chrzci".

J.