Gość 24.03.2020 18:27

Szczęść Boże! Na mojej działce niedaleko domu przeszło sto lat temu mój pradziadek postawił dość dużą kapliczkę domkową. Do wnętrza można zajrzeć przez przezklone drzwi. Odprawiamy tam wraz z sąsiadami nabożeństwa majowe i różańcowe, dość często zatrzymują się tam przechodnie. Opiekuję się tą kapliczką i ostatnio wpadłem na pomysł aby umieścić tam tabernakulum na ołtarzu (tzw. przedsoborowym), aby w kapliczce mógł być przechowywany Najświętszy Sakrament, aby Pan Jezus w eucharystycznej postaci mógł być "mieszkańcem"naszego przysiółka, żeby każdy kto przechodzi mógł wstąpić pod kapliczkę na chwilę adoracji, nawet przez te przezklone drzwi, bo odległość do parafialnej świątyni jest dość daleka (ok. 2 km). Czy jest to możliwe żeby starać się o to i jakie działania trzeba podjąć aby w kaplicy mógł być przechowywany Najświętszy Sakrament?

Odpowiedź:

Żaden biskup się na to nie zgodzi. Przepisy dotyczące możliwości przechowywania Najświętszego Sakramentu mają chronić ten największy chrześcijański skarb przed profanacją. W przydrożnej kapliczce nie byłby należycie zabezpieczony nawet w szafie pancernej.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg