Gość 22.02.2020 11:26

1.Czy obowiązują te zakazy wypisane poniżej ?
Jak należy ten fragment interpretować


Księga Kapłańska
19 Będziecie przestrzegać moich ustaw. Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici*.

Odpowiedź:

W Nowym Testamencie nie ma takiego zakazu. A nas, chrześcijan, obowiązuje Nowe Przymierze. Stare o tyle, o ile jakaś zasada została potwierdzona przez Jezusa.

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg