Gość 15.12.2019 18:16

Papież Pius V zakazał katolikom uczestnictwa w corridzie, księżom i władzy świeckiej nawet pod karą ekskomuniki. Czy coś się zmieniło do dziś pod tym względem?

Odpowiedź:

W obowiązującym od 40 lat Kodeksie Praw Kanonicznego, w kanonie 6 rozporządzono między innymi:

§ 1. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Kodeksu, zostają zniesione:

1° Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany w 1917 roku;
2° również inne ustawy, powszechne lub partykularne, przeciwne przepisom obecnego Kodeksu, chyba że odnośnie do partykularnych co innego wyraźnie zastrzeżono;
3° jakiekolwiek ustawy karne - tak powszechne, jak i partykularne - wydane przez Stolicę Apostolską, chyba że zostały włączone do tego Kodeksu;
4° wreszcie pozostałe powszechne ustawy dyscyplinarne, które dotyczą spraw w całości regulowanych obecnym Kodeksem.

A o corridzie w nowym kodeksie nic nie ma.

Inna rzecz, że corrida to faktycznie zwyczaj pogański... Pisaliśmy o tym.. 18 lat temu. Zobacz TUTAJ

J.

 

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg