Gość 10.07.2019 14:19

Czy w kościele katolickim można wziąć ślub z osobą wyznania prawosławnego, która miała już sakrament małżeństwa w obrządku prawosławnym, ale małżeństwo po kilku latach rozpadło się i zostało zdjęte błogosławieństwo? Nadmienię, iż w cerkwi nie ma czegoś takiego, jak "unieważnienie małżeństwa", jest tylko procedura administracyjna polegająca na zdjęciu błogosławieństwa, czyli forma pozwalająca na zawarcie tzw. drugiego małżeństwa w cerkwi.

Odpowiedź:

Zasadniczo jest tak: Kościół katolicki uznaje za ważne małżeństwa zawarte w Cerkwi, a nie uznaje rozwodów. Tak więc nie bardzo jest możliwość zawarcia z tą osoba małżeństwa. Proszę jednak porozmawiać jeszcze z własnym duszpasterzem. Być może dałoby się udowodnić, że strona prawosławna także w świetle prawa Kościoła katolickiego NIEWAŻNIE zawarła swojej małżeństwo, a nie tylko to, że Cerkiew zdjęła z niej błogosławieństwo. Czyli sprawę trzeba dokładniej zbadać.

Proszę zajrzeć TUTAJ

J.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg