Gość 24.02.2019 21:52

Czy mężczyzna gdy jest ( nie koniecznie modli się)w pomieszczeniu w nakryciu głowy gdzie jest Krzyż popełnia grzech?
Dziękuję za odp.

Odpowiedź:

Nie. Np. gdy w kaplicy pogrzebowej jest bardzo zimno, to trudno uznać to, ze nie zdejmie czapki za grzech.

J.