Jacek 02.01.2019 20:03

Jak należy rozumieć normę 15. (Wykaz odpustów – wydanie wzorcowe wg łacińskiego wydania 4 bis z 2004 r.) zgodnie z którym wierny może uzyskać odpust, jeśli pobożnie posługuje się poświęconym krucyfiksem lub krzyżem, różańcem szkaplerzem i medalikiem? Czy to oznacza, że odpust za odmówienie różańca, przewidziany w nadaniu 17. uzyskań można wyłącznie wtedy, gdy używamy do tego celu poświęconego różańca?

Odpowiedź:

Dokładnie ten przepis brzmi:

Posługiwanie się przedmiotami pobożności (krucyfiksem, krzyżem, różańcem, szkaplerzem, medalikiem), jeśli są pobłogosławione przez Papieża, ewentualnie przez biskupa - odpust zupełny, jeśli w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, odmówimy wyznanie wiary (jakąkolwiek formułę); natomiast posługując się tymi przedmiotami pobłogosławionymi przez kapłana lub diakona - odpust cząstkowy.

Czyli to odpust związany z odmówieniem w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła wyznania wiary. Normalnie za takie odmówienie jest odpust cząstkowy. Zupełny można uzyskać w tę uroczystość i to posługując się wymienionymi w normie przedmiotami...

Skorzystałem ze strony: http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/odpusty.html

J.